کد خبر:38563 تاریخ انتشار : 1395/3/18-12:40:7
مقالات علمی
آسیب شناسی انکار علم دینی
لینک کوتاه http://sadra.bso.ir/id/38563

چکیده 

علم دینی یکی از مهم ترین مسائل و چالشهای روزگار معاصر است که موافقان و مخالفانی را به خود متوجه ساخته است. یکی از مخالفان این نظریه، دکتر سروش است که در چندین نگاشته و سخنرانی بدان پرداخته و داوری کرده است. وی، علوم را در دو مقام ثبوت (اصالت موضوع، اصالت روش و اصالت غایت) و اثبات بررسی کرده و در هر دو مقام به انکار علم دینی رو آورده است. نگارنده، ضمن تبیین نظریه انکار علم دینی، به نقد و آسیب شناسی پرداخته و شش آسیب غفلت تاریخی، آسیب علم شناسانه، خلط میان تمایز علوم با تمایز اصناف علوم، مغالطه انکار علم دینی با نفی یک معنای آن، آسیب بی توجهی به منابع دینی و تهافت انکار علم دینی با چیستی علم را بیان داشته است.         
عبدالحسین خسروپناه - دکترای فلسفه و کلام - دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

برای دریافت مقاله ی آسیب شناسی انکار علم دینی عبدالحسین خسروپناه اینجا کلیک کنید.

نظرات
نام:
ایمیل:
* کد امنیتی:
* نظر: